Výber registračného sídla 2020-07-15T11:11:37+02:00

Ako si vybrať najlepšiu adresu pre Vašu spoločnosť a nemínať za prenájom mesačne niekoľko stoviek eur? Vyberte si registračné sídlo z našej ponuky. U nás získate za malý mesačný poplatok možnosť využívať niektorú z našich adries ako sídlo Vašej spoločnosti.

Virtuálne sídlo si zákazníci vyberajú hlavne podľa:

 • mesta v ktorom je registračné sídlo umiestnené – väčšina uprednostní prestíž Bratislavy pred malými okresnými mestami
 • základných služieb, ktoré sú k sídlu spoločnosti ponúkané – príjem pošty, jej preposielanie, skenovanie
 • doplnkových služieb sem patrí hlavne prenájom zasadaních priestorov, a ďalšie služby ako založenie a vykonávanie zmien v s.r.o., vybavovanie na úradoch..
 • pomer ceny a poskytnutých služieb najlacnejšie nebýva najlepšie, preto je dôležitejšie porovnqať aké služby dostanete
 • umiestnenia sídla v rámci Bratislavy adresy v Starom meste sú prestížnejšie ako v okrajových častiach – Rača, Vajnory a pod.

Ponúkame Vám registračné sídlo na týchto adresách:

Pri objednaní registračného sídla u nás za malý mesačný poplatok získate:

 • sídlo Vašej spoločnosti na niektorej z našich lukratívnych adries v Bratislave
 • označenie sidla spoločnosti v zmysle zákona – v prípade kontroly zo Živnostenského, Daňového prípadne iného úradu
 • príjem a úschovu pošty, a pošte Vás budeme informovať emailom, sms, alebo telefonicky
 • jedinečnú online správu pošty cez webovú aplikáciu s možnosťou objednania doplnkových služieb
 • doplnkové služby – naskenovanie pošty zadarmo, alebo preposielanie pošty na Vašu domácu adresu
 • možnosť prenajať si zasadacie priestory na adrese sídla Vašej spoločnsoti
 • garanciu sídla – nahnuteľnosti v ktorých sídlo ponúkame sú v našom vlastníctve

V rámci prenájmu registračného sídla získate za malý poplatok plnohodnotné sídlo pre Vašu spoločnosť na prestížnej adrese v Bratislave. Sídlo spoločnosti bude riadne označené, bude zabezpečené prijímanie pošty a v prípade potreby si budete mocť prenajať zasadacie miestnosti na adrese sídla Vašej spoločnosti.